“Pazite na svoje misli jer one postaju reči.
Pazite na svoje reči, one postaju dela.
Pazite na svoja dela, ona postaju navike.
Pazite na svoje navike, one postaju karakter.
Pazite na karakter, on postaje vaša sudbina.”


Upanišade (drevni indijski spisi)